Välkommen till Joystick-workshop 24 sep!

Uppdatering 25 sep: läs sammanfattningen av vad som diskuterades under workshop no. 1!

megamenKära Joystick-vänner! Välkommen till workshop den 24 september: en workshop där datorspels- och musikintresserade möts för att skapa Joystick Challenge 2014. Anmäl dig här!

Tid och plats: tisdagen 24 september kl 17-19.30, på SPELENS HUS som ligger i Föreningarnas hus på Ystadvägen 42 (vån 3) i Malmö.

Vi måste veta hur många vi blir (för att kunna beställa kaffe) och vi ber dig därför att fylla i detta formulär.

Kontakt: joystick@mso.se eller på telefon 0708-44 35 39 eller 040-630 45 25 (Linda Magnusson, koordinator för Joystick på MSO)

Preliminära datum för workshop 2 och 3 är tisdag 15 okt och tisdag 19 nov.


Program Workshop 1

17.00 Kort presentationsrunda och introduktion till Joystick Challenge

17.30 Hur har du upplevt tidigare Joystick-arrangemang?

Här arbetar vi individuellt eller i små grupper med att beskriva hur vi har upplevt tidigare Joystickkonserter. Detta görs genom att beskriva och bedöma hur vi har upplevt olika händelser som ingår i upplevelsen. Det kan handla om hur man förbereder sig, det som händer i foajén, själva konserten och det som händer efter konserten.

18.00 Presentation av ovanstående frågeställning om tidigare Joystickerfarenheter.

18.30 Fika

18.45 Hur kan Joystick utvecklas? I små grupper tar vi fram idéer om hur Joystick kan utvecklas. Det kan handla om allt det som händer innan, under eller efter konserten.

19.15 Gruppresentationer av idéer som har tagits fram och diskussion om nästa steg.


Läs mer om Joystick och Joystick Challenge 2014

Joystick Challenge 2014 är ett samarbete mellan Malmö symfoniorkester & dess publik och Malmö högskola, med flera, inom ramen för Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign.

Richard

Richard jobbar på forskningscentret Medea på Malmö högskola.