Välkommen till Joystick-workshop no. 2 den 15 okt!

Uppdatering: läs sammanfattningen av vad som diskuterades under workshop no. 2!

Välkommen till Joystick-workshop no. 2 den 15 oktober!

Anmäl dig här!

Tid och plats: tisdagen 15 oktober kl 17.30-19.30, på SPELENS HUS/TEREBI GE MU som ligger i Föreningarnas hus på Ystadvägen 42 (vån 3) i Malmö.

Vi måste veta hur många vi blir (för att kunna beställa kaffe) och vi ber dig därför att fylla i detta formulär.

Kontakt: joystick@mso.se eller på telefon 0708-44 35 39 eller 040-630 45 25 (Linda Magnusson, koordinator för Joystick på MSO)


Program workshop 2

17.30-18 Kort summering av workshop 1 samt presentation av nya deltagare

18-19 Arbeta vidare med teman och idéer

Under workshop no. 1 skapades mängder av idéer, se en sammanfattning här.

Vi kommer nu i grupp att arbeta vidare med dessa teman, till exempel:

  • Medskapande visuals, konstutställning, cosplay
  • Medskapande musik; sudda ut gränsen mellan orkester och spelare, modmusik, blip jam
  • Medskapande kommunikation; ambassadörer
  • Joystick XL & All-inclusive; ut i stadsrummet, festival
  • Joystick för barn

19-19.30 Presentation av vad grupperna har kommit fram till

Preliminärt datum för workshop 3 är tisdag 19 nov.

Richard

Richard jobbar på forskningscentret Medea på Malmö högskola.