Välkommen till Joystick-workshop no. 3 den 19 nov!

Kära Joystick-vänner! Välkommen till workshop no. 3 den 19 november. Anmäl dig här!

Tid och plats: tisdagen 19 november kl 17.30-19.30, på SPELENS HUS/TEREBI GE MU som ligger i Föreningarnas hus på Ystadvägen 42 (vån 3) i Malmö.

Vi måste veta hur många vi blir (för att kunna beställa kaffe och annat gott) och vi ber dig därför att fylla i detta formulär.

Kontakt: joystick@mso.se eller på telefon 0708-44 35 39 eller 040-630 45 25 (Linda Magnusson, koordinator för Joystick på MSO)


Program workshop 3

Vi kommer att jobba vidare med de idéer som kom fram under workshop no. 2 – läs mer om dem här. Ett förslag är att vi går in i “skarpt läge”. Vi delar in oss i grupper som jobbar med kommunikation, visuellt medskapande, respektive musikaliskt medskapande. Målet är att vi ska komma med konkreta och genomförbara förslag och skapa ett underlag för ett produktionsdokument. Har du synpunkter på dessa idéer får du gärna maila oss eller framföra dem i kommentarsfältet!

Var du inte med på workshop 1 och 2? Det är lugnt. Du kan ändå vara med. Det är dock bra om du läser igenom anteckningarna från dessa två workshops (workshop 1 och workshop 2). Anmäl dig sedan här!

Richard

Richard jobbar på forskningscentret Medea på Malmö högskola.