TATTOO-PACMAN

Välkommen till Joystick-workshop no. 4 den 21 jan!

Kära Joystick-vänner! Välkommen till workshop no. 4 den 21 januari. Anmäl dig här!

Tid och plats: tisdagen 21 januari kl 17.30-19.30, på SPELENS HUS/TEREBI GE MU som ligger i Föreningarnas hus på Ystadvägen 42 (vån 3) i Malmö.

Vi måste veta hur många vi blir (för att kunna beställa kaffe och annat gott) och vi ber dig därför att fylla i detta formulär.

Kontakt: joystick@mso.se eller på telefon 0708-44 35 39 eller 040-630 45 25 (Linda Magnusson, koordinator för Joystick på MSO)


Program workshop 4

Vi kommer att jobba vidare med de koncept som röstades fram under workshop 3 – läs mer om dem här. Vi kommer alltså att jobba vidare med frågor som rör events, kommunikation, visuella och musikaliska uttryck, och olika former för publikmedverkan. Om du inte har varit med på de tidigare workshopsen kan det vara en god idé att läsa anteckningarna från workshop 1, workshop 2 och workshop 3 innan! Anmäl dig sedan här!

Välkommen!

Richard

Richard jobbar på forskningscentret Medea på Malmö högskola.